AÇILAN MENU
Günün Sözü
www.bozokyildizi.org
  Evlat kokusu, cennet kokusudur.

Hz. Muhammed (S.A.V)
Bizden Haberler
Bize Yazın
Sohbet
E-Posta
Ziyaretçi Defteri
Posta Merkezi
Gerekli Linkler
Yozgat Valiliği
Yozgat Belediyesi
Yozgateml.com
Vergi No
Aracınızın Vergi Borcu
T.C Kimlik No
Dost Siteler
Radyo15-- [ Canlı Dinle ]
Serhaber.Com--Haberde Son Durak
Menzil.net--Sultanlar Diyarı
Semerkand--Aylık Dergi
Mostar--Hayata Açılan Pencere
Semerkand Aile--Aylık Dergi
Nasihatler.net--Menzil ve Tasavvuf
Institut Buhara--Berlinde Okul
Yozgat Mostar Yurdu--Yozgatta Yurt
Ziyaretçi Sayısı
» Aktif Ziyaretçi 3
» Bugün Gelen 49
» Toplam Ziyaretçi 184260
» Bu sitemizi ziyaretiniz
» Detaylı İstatistik
Banka Hesap Numaramız
  Yozgat Akbank Şubesi 0039941-0
  Kurumsal >> Tüzük
 
BİRİNCİ BÖLÜM
BOZOK YILDIZI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1: ADI VE MERKEZİ:
Derneğin Adı : Bozok Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' dir.
Derneğin Merkezi : Yozgat'tır. Yönetim Kurulu kararı ile Yozgat içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.
Derneğin adresi: Medrese mah.lise cad. Abide işhanı 2. zemin kat No: 12 / YOZGAT

MADDE 2: KAPSAMI:
Bu tüzük, 2908 Sayılı Kanun uyarınca, dernek organlarının çalışma biçim, görev ve yetkilerini; yasak ve izne tabi faaliyetlerini kapsar.

MADDE 3: AMACI
Dernekler mevzuatına uygun olmak kaydı şartıyla;
a-Yozgat ve çevresinin güzelleştirilmesi ve yeşertilmesi faaliyetlerinde bulunmak
b-Yozgat'taki öğrencilere burs imkanları araştırmak ve onlara burs vermek için fon oluşturmak.
c-İhtiyaç sahibi insanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
d-Dernek üyelerinin acısına sevincine manen ve madden ortak olmak.
e-Yozgat Halkının ve dernek üyelerinin kültürel ve Sosyal gelişimini sağlamak.
f- Genel Merkez Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulan yerlerde kanunda belirtilen sınırlamalara uymak şartıyla lokal veya irtibat bürosu açabilir. Ancak bu suretle lokal veya irtibat bürosu açılması ve işletilmesi mahallin en büyük Mülkî Amirliğinden izin alınarak yapılır.

MADDE 4: FAALİYET KONULARI:
Tüzüğün 2. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;
a- Dernekler mevzuatına uygun olmak kaydı şartıyla, dernek faaliyetlerinin tanıtılması için İnternet-Basın-Yayın faaliyetlerinde bulunur.
b- Yozgat'taki öğrencilere burs vermek ,ihtiyaç sahibi insanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilmek ve Derneğe gelir temin etmek ve tanıtmak amacıyla Kermesler, sergiler, geziler, konserler , Konferanslar ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur ve bu tür faaliyetlere katılır.,ve öğrencilerin her türlü eğitim ve öğretimi için, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mercilerinden izin almak kaydı şartıyla kitaplık, okuma odası, yurt pansiyon açar,.
c- Dernek üyelerinin acısına ve sevincine manen ve madden ortak olabilmek için; düğün,cenaze,doğum gibi Sosyal faaliyetlerde bulunur.
d- Derneğin amaçlarına hizmet edebilmek için Şubeler açmak, Ayrıca Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından kurulmuş aynı amaçlı denekler vakıflar ve birliklerle iş birliği yapar.Aynı amaçlı çalışan Dernek Federasyonlarına üye olabilir.
e-Yozgat ve Çevresini güzelleştirmek ve yeşertmek için ağaç dikme faaliyetleri düzenler.
f- Derneğin amaç ve faaliyetlerini yapabilmek için her türlü özel ve tüzel kişilerden ve kurumlardan bağış kabul eder ve adı geçen kurum ve kuruluşlara bağış yapar..
g-) Her türlü spor faaliyetleri düzenler ve bu faaliyetlere katılır.

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN KURUCULARI, ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
DERNEĞİN KURUCULARI:
Bozok Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşağıda adı ve soyadı yazılı tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler tarafından kurulmuştur.
1. Ali RÜZGAR
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Çayıralan Hüseyin 03.08.1961 Esnaf T.C. YOZGAT
2. Mehmet BULUT
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Ahmet 14.09.1974 Muhasebeci T.C. YOZGAT
3. Hasan YOLDAŞ
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Eflani Abdul Kadir 23.06.1980 S.Muhasebeci T.C. YOZGAT
4. Mustafa EROĞLU
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Halis 01.01.1968 Tüccar T.C. YOZGAT
5. Kürşat ÇITAK
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat M.Rıza 05.02.1974 Tüccar T.C. YOZGAT
6. İbrahim DOĞAN
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Bekir 01/05/1974 Muhasebeci T.C. YOZGAT
7. Alpaslan TAŞDELENOĞLU
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Ali 13.08.1977 Muhasebeci T.C. YOZGAT
8.İsmail AĞCINLIOĞLU
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Sorgun Salih 15.01.1968 Muhasebeci T.C. YOZGAT
9.Faruk DOĞAN
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Kayseri H.İbrahim 02.09.1981 Tüccar T.C. YOZGAT
10.Aslan ALTIN
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Osman 08.08.1978 Çiftçi T.C. YOZGAT
11.Sabahattin NEMLİ
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Salahattin 12.10.1976 Tüccar T.C. YOZGAT
12.Galip KOÇ
D.Yeri: Baba Adı: D.Tarihi Mesleği: Tabiiyeti İkametgahı İmza
Yozgat Yusuf 01.02.1966 Muhasebeci T.C. YOZGAT

MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI:
Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.
a) Genel Kurul Üyeliği : Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi Derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar. Derneğe üye olmak için, en az iki Genel Kurul Üyesinin tensibi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
b) Fahri Üyelik : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalâde yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu' nun kararı ile fahrî üyelik ünvanı verilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
a) Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile,
b) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı hasmane tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise Disiplin Kurulu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.
c) Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır,
d) Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.

MADDE 8: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ:
a) Üyenin ölümü veya gaipliği,
b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,
c) Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca.

MADDE 9: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.
ÜYELERİN HAKLARI
1- Her üye istifa hakkına sahiptir. Üye istifasını 15 gün önceden yönetim kuruluna vermek zorundadır.
2- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.
3- Fahri üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler ancak, oy kullanma hakları yoktur.
4- Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılacak olan üyeler, dernek malları üzerinde hiçbir hak ileri süremezler.

MADDE 10: ÜYELİK AİDATI
Asli üyeler yıllık 24.000.000.-TL aidat öderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI
BİRİNCİ KISIM

MADDE 11: MERKEZ GENEL KURULU VE TEŞKİLİ
Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asli Üyeleri ile şube Genel Kurullarınca seçilmiş birer temsilciden teşekkül eder.
Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilir, ancak oy hakları olmadığı gibi, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Disiplin Kuruluna seçilemezler.


MADDE 12: TOPLANTILARI
a) OLAĞAN TOPLANTILAR
Olağan toplantılar iki yılda bir Ocak ayında Dernek Merkezinin bulunduğu Yozgat'da yapılır. Genel kurul dışındaki toplantılar gerekli prosedüre uyularak Dernek merkezinin bulunduğu il dışında yapılabilir.
b) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR
Derneğin olağanüstü toplantıları:
a) Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile,
b) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
c) Merkez Genel Kurul Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır.
Genel Kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu' nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu' nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallî Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 13: ÇAĞRI USULÜ
Merkez Yönetim kurulu, tüzüğe göre Genel Kurul' a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul' a katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahallî bir gazetede ilân edilmek ve üyelerin adresleri ile şubelere mektup ve yazıyla bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa,
ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek
suretiyle toplantı ilânının yapılmadığı gazeteye ikinci bir ilân verilerek üyelere duyurulur.
İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı, ikinci fıkra esaslarına
göre, mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

MADDE 14: YETER SAYI
Merkez Genel kurulunun toplantı yeter sayısı, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile şube temsilcilerinin teşkil ettiği sayının yarıdan bir fazlasıdır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda da bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

MADDE 15: YAPILIŞ USULÜ
Genel Kurul Toplantısı, ilânda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul' a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine girerler. Listedeki imzaların ve şube temsilcileri yetki belgelerinin tetkikinden, 13. Maddede belirtilen sayının sağlandığının anlaşılması üzerine durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının tehirini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtipten oluşan kongre divanı seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim eder, başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 16: GÜNDEM
Gündem, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Merkez Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir. Bu itibarla,
Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

MADDE 17: ÜYELERİN HAKLARI VE OY KULLANMA
Her Genel Kurul Üyesi bir oy ve eşit haklara sahiptir. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 18: GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının seçimi,
b) İcabında Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarının ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda Yönetim Kuruluna genel veya özel yetki verilmesi,
f) Derneğin uluslar arası faaliyetlere ve federasyonlara katılması veya ayrılması,
g) İcabında Derneğin feshedilmesi
h) Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
i) Gerek görülen yerlerde şube açma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi.
İKİNCİ KISIM

MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki sene müddetle vazife görmek üzere, Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 5 asli, 5 yedek üyeden teşekkül eder. Boşalmalar olduğu takdirde yedek üyelerden tamamlanır.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinin her biri, mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak Genel Kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

MADDE: 20 GÖREV BÖLÜMÜ
Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantıda Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, Genel Muhasip ve Genel Sekreteri seçer. Çalışma usulünü tespit eder. Görev süresi seçimin yapıldığı genel kurula kadardır. Genel Başkan derneği temsil eder ve yönetim kurulu toplantılarını yönetir. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onu temsilen Genel Başkan Yardımcısı bulunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM

MADDE 21: MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Merkez Denetleme Kurulu, iki sene müddetle, Merkez Genel Kurulu adına Derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, Dernek üyeleri arasından gizli oy ile seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden müteşekkildir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.
Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,
b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek,
c) Merkez Yönetim kuruluna en az altı ayda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütâlaalarını muhtevi raporlar vermek,
d) Merkez Genel Kuruluna, Merkez yönetim Kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat' î hesaplar hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek,
e) İcabı halinde Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar.
Merkez Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şâmildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum, Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

MADDE 22: MERKEZ DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ
Merkez Disiplin Kurulu , iki sene müddetle görev yapmak üzere Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 3 aslî ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulunun seçim usulüne tabidir.
Merkez Disiplin Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut Dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube Genel Kurul üyeleri hakkında, fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma ve çıkarma cezası verir.
Merkez Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata üye, taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar verilir.
Merkez Disiplin Kurulu kararları kesindir.

MADDE 23: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ:
Yönetim kurulu 5 asil, 5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
2- Dernek şubelerinin açılmasını karalaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde onları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 24: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
BEŞİNCİ KISIM

MADDE 25: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 7 gün içinde organlara seçilen aslî ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihleri, mesleği ve ikametgâhları 7 gün; Derneğin feshi halinde keyfiyet 5 gün içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.
Tüzükte ve Dernek ikametgâhında değişiklik yapılması halinde bu değişiklik, dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine göre ilân edilir ve ilânı hâvi gazeteden 5 nüsha, yayın tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine verilir.
ALTINCI KISIM

MADDE 26: ŞUBELER VE KURULUŞU
Genel Kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir
Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk Organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikâmet etmeleri şarttır. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ''Yönetim Kurulu'' tarafından tanzim edilecek bir ''Yönetmelikle'' düzenlenir.

MADDE 27: ŞUBENİN ÇALIŞMA ALANI
Şubenin çalışma alanı, Şubenin kurulmuş olduğu il ve çevre illeri kapsar. Bir ile bağlı ilçelerde şube varsa bu şubeler kendi ilçe sınırları içinde çalışırlar.

MADDE 28: ŞUBENİN AMACI
Şubenin amacı, Bozok Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen amaçtır.

MADDE 29: ŞUBENİN ORGANLARI
A) Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel Kurulu Bozok Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket ederler.
Şube genel kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az on beş gün önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler:
Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi Yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.
b) Şube Yönetim Kurulu : Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 aslî ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır.
Yönetim Kurulu aslî üyeliklerine, en az iki yılda bir seçim yapılır.
Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Bozok Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.
Şubeyi Başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında şube, Başkanı veya seçilen bu üye ile temsil edilir.
Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, Derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir.
Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur.
Bütçe tasarıları, Merkez Genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını yedi gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.
Her ay Dernek Genel Merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube Yönetim Kurulu uygulamalarının Dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.
c) Şube Denetleme Kurulu : Genel Kurulca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Bozok Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE 30: ŞUBELERİN TABİİ OLACAĞI HÜKÜMLER:
Dernek şubeleri hakkında da bu kanunun hükümleri uygulanır. Ancak;
a- Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
b- Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bildirmek zorundadırlar.

MADDE 31: ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ
Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

MADDE 32: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir.
Genel Kurulun tüzük değişikliğine ve Derneğin feshine karar verebilmek için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu ekseriyetin temin edilememesi halinde, üyeler, tüzüğe göre ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği ve fesih konuları görüşülebilir. Ancak kararın toplantıda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Değiştirilen bölüm mahalli gazetede ilan edilir.

YASAK HÜKÜMLER:

MADDE 33:Dernek tüzüğünde belirlenen esas ve amaçlar dışında faaliyetlerde bulunamazlar.Ateşli silah ve patlayıcı madde, kesici suç aletleri bulunduramaz. Alkollü içki, kumar ve kumar aletleri bulundurulamaz.

MADDE 34: DERNEĞİN İÇ ve GENEL DENETİM ŞEKİLLERİ :
Derneğin denetimi, Dernekler Kanunu'na ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Gerek görülen hallerde derneğe ait her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülki amirliği tarafından her zaman denetlenebilir. İçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi Dernekler Daire Başkanlığı personeli, dernek denetçileri, mülkiye müfettişleri veya Valilikler aracılığı ile yapar. En büyük mülki idare amirleri ise bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar aracılığı ile yapar. Denetleme esnasında görevli memurlar tarafından istenilecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müessese ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALÎ HÜKÜMLER

MADDE 35: ÜYELİK AİDATI
Aslî üyeler yılda yirmi dört milyon Türk Lirası aidat öderler.

MADDE 36: DERNEĞİN GELİRLERİ
a) Üye aidatı,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi v.s faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 37: DEFTER VE KAYITLAR
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
a) Üye Kayıt Defteri:
Bu defter üyenin adı, soyadı ile Derneğe girdiği ve çıktığı veya çıkarıldığı tarih, ikametgâhı ve varsa iş adresi ve taahhüt ettiği yıllık aidat miktarı yazılır.
b) Karar Defteri:
Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır; altları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri:
Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d) Gelir ve Gider Defteri:
Dernek namına alınan paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri:
Bu deftere bütçe, kesin hesap ve bilançolar işlenir.
f) Demirbaş Defteri:
Derneğe ait demirbaş eşya bu deftere işlenir. Kullanılmaz hale gelen, harap ve helâk olan demirbaş eşya usulen imha tutanağı yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile demirbaş defterinden silinir. Bu tutanaklar ayrı bir klasörde saklanır.
Bu defterlerin noterden tasdikli olması, mecburîdir.
GELİR ve GİDERLERDE USÜL:

Madde 38 : Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler, harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullananların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağıyta bulunanın açık kimliği ve imzası yer alır.
Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, yönetim kurulu belirler. Bu karar, o yerin en büyük mülki amirliğince tescil edilir. Derneğe ait paralar, milli bankalarımızdan birine yatırılır. Bankadan para çekilmesi iki üyenin imzası ile gerçekleşir.
MAL EDİNME:

MADDE 39: Dernek adına satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirmesi zorunludur.

MADDE 40: DERNEĞİN FESHİ
a) Dernek Merkez Genel Kurulu kararı ile feshi : Dernek Merkez Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için, üçte iki çoğunluk şartı uygulanır. Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu şarttır. Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin malvarlığı, Dernek Merkez Genel Kurulu nun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya vakfa bırakılır . Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulunca seçilen bir komisyon tarafından yürütülür.
b) Mahkeme kararı ile feshi : Kuruluş esnasında tüzük veya evraklarda yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilememesi olağan genel kurul toplantısının normal süresinde yapılamaması ve ihtara rağmen 3 ay içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde mahalli, mülki amirin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı ve savcının asliye hukuk mahkemesinde fesih davası açması suretiyle meydana gelen fesihtir.

MADDE 41: TASFİYE
Feshedilen veya kendiliğinden fesholan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiye-devir işlemleri, genel kurulca seçilecek üç kişilik tasfiye ve devir kurulu'nca yürütülür. Derneğin Genel Kurul kararıyla feshedilmesi durumunda, taşınır-taşınmaz malları usulüne uygun olarak bir tutanakla aynı amaçlı çalışan dernek ve vakıflara verilir. Mahkeme kararıyla kapatılma veya infisah halinde mal varlığı hazineye bırakılır. Tutanağın bir örneği de, mahallin en büyük mülki amirliğine gönderilir.


MADDE 42: ACZE DÜŞME
Üyelerinin ilgisizliği veya ayrılmaları sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması dolayısıyla Yönetim kurulu teşkiline imkan kalmadığı hallerde dernek acze düşmüş ve kendiliğinden dağılmış addolunur. Dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin yerin en büyük mülki amirinin kararı ile dir. Acze düşme hangi şube hakkında gerçekleşmişse yalnızca söz konusu şubeyi ilgilendirir, diğerlerinin dağılmasını gerektirmez.

MADDE 43: FAALİYETTEN MEN
Valilikçe gerekli görülen hallerde dernek faaliyetten alı konulabilir. Faaliyetten alı konulan derneğin maddi ve hukuki varlığını korumak üzere mahalli sulh mahkemesince bir kayyım tayin edilir.
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 44: Dernek kuruluş aşamasında iş ve işlemleri yürütmek üzere aşağıda adı-soyadı ve görevleri yazılı olan kurucu üyelerden Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.Ali RÜZGAR Başkan,İbrahim DOĞAN Başkan Yardımcısı, Hasan YOLDAŞ Muhasip Üye, Alpaslan TAŞDELENOĞLU Sekreter, Mehmet BULUT Üye.Bozok Yıldızı Derneği'ne ait olan bu tüzük, 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'na göre düzenlenmiştir.
İş bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun Hükümleri tatbik olunur.


[
Yönetici Girişi ]
Anasayfa | Yozgat | Faaliyetler | Kurumsal | Dökümanlar | Gurur Tablosu | İletişim