AÇILAN MENU
Günün Sözü
www.bozokyildizi.org
  Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır…

Mevlana
Bizden Haberler
Bize Yazın
Sohbet
E-Posta
Ziyaretçi Defteri
Posta Merkezi
Gerekli Linkler
Yozgat Valiliği
Yozgat Belediyesi
Yozgateml.com
Vergi No
Aracınızın Vergi Borcu
T.C Kimlik No
Dost Siteler
Radyo15-- [ Canlı Dinle ]
Serhaber.Com--Haberde Son Durak
Menzil.net--Sultanlar Diyarı
Semerkand--Aylık Dergi
Mostar--Hayata Açılan Pencere
Semerkand Aile--Aylık Dergi
Nasihatler.net--Menzil ve Tasavvuf
Institut Buhara--Berlinde Okul
Yozgat Mostar Yurdu--Yozgatta Yurt
Ziyaretçi Sayısı
» Aktif Ziyaretçi 1
» Bugün Gelen 54
» Toplam Ziyaretçi 291692
» Bu sitemizi ziyaretiniz
» Detaylı İstatistik
Banka Hesap Numaramız
  Yozgat Akbank Şubesi 0039941-0
  Haber Detayı
Hicri Yyba?y...
Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini ba?langyç kabul eden ve ayyn dünya çevresinde dolanymyny esas alan bir takvim sistemidir. Medine'de Yslam devletinin kurulmasyndan Hz. Ömer (r.a.) devrine kadar müslümanlar bazy önemli olaylary tarih ba?langycy kabul edip buna göre zamanlaryny tayin etmekteydiler. Mesela; Fil olayy, ficar sava?y, zelzele yyly, veda haccy yyly ve bazy önemli zatlaryn ölümü gibi olaylar tarih ba?langycy olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu, zaman zaman kary?yk bir durum arzediyordu. Hz. Ömer (r.a) bu kary?ykly?y gidermek amacyyla konuyu di?er sahabelerle isti?are etti. Bu syrada meydana gelen olay bunun gereklili?ini bir kat daha arttyrdy. Yemen Valisi Ya'la b. Ümeyye Hz. Ömer (r.a)'a gün, ay ve yyly belli olmayan bir mektup gönderir. Ayny ?ekilde yyly belli olmayan vadesi ?aban ayy, diye kaydedilen bir senet Basra Valisi Ebu Musa el-E?ari'ye getirilir. Sözkonusu senette geçen ?aban kelimesinin, bu yyla my, geçen yyla my, yoksa gelecek yyla my ait oldu?u meselesi kesin olarak anla?ylmayynca bu tarih ve sened ihtilafa sebeb oldu ve konunun önemini ortaya çykardy. Sahabiler meseleyi görü?erek tarih ba?langycy konusunda Yran, Yunan vb. gibi ülkelerin takvimlerini benimseme tekliflerini ileri sürdüler. Ancak bu teklifler kabul görmeyince Hz. Ali (r.a) takvimin hicretin ba?langyç olmasy gerekti?ini ileri sürdü. Onun bu görü?ü derhal benimsendi. Hz. Peygamber (s.a.s), rebiülevvel ayynda hicret etmi?ti. Ancak kameri yyl muharrem ayy ile ba?lady?yndan tarih iki ay sekiz gün geri alynyp Hicri takvimin ba?langycy 23 Temmuz 622 olarak tesbit edildi. Miladi ve Rumi tarihler gibi on iki ay esasyna dayanan hicri yyl muharrem ayy ile ba?lar ve zilhicce ile sona erer. Hicri (kameri) aylar ?unlardyr: Muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülâhir, cemâzielevvel, cemâzielâhir, recep, ?aban, ramazan, ?evvâl, zilkade, zilhicce Hicri takvim hicreti esas alyr. Günümüzde kullanylan miladi takvim ise Hz. Ysa'nyn do?umunu 'tarih ba?langycy olarak esas almaktadyr. Bu vesileyle tüm mü'minlerin hicreti kutlu,yeni yyly mutlu,huzurlu ve hayyrly olsun in?allah.

[ Ana Sayfa ][
Yönetici Girişi ]
Anasayfa | Yozgat | Faaliyetler | Kurumsal | Dökümanlar | Gurur Tablosu | İletişim